Menu

Teleks sekretarza KW PZPR w Białej Podlaskiej do Wydziału Organizacyjnego KC PZPR w sprawie przygotowań do I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 28.05.1979

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 38/329/0/383/k. 78
Title:
Teleks sekretarza KW PZPR w Białej Podlaskiej do Wydziału Organizacyjnego KC PZPR w sprawie przygotowań do I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 28.05.1979
Date:
1979-05-28
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleks sekretarza komitetu wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej Czesława Staszczaka do Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego PZPR, 28.05.1979 r. Sekretarz informuje o spotkaniu I sekretarza KW PZPR w Białej Podlaskiej z biskupem siedleckim i spotkaniach z księżmi w województwie w sprawie przygotowań do I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W treści m.in. szczegóły nt. ilości osób z województwa jadących na uroczystości z poszczególnych miejscowości. Maszynopis.