Menu

Teleks sekretarza KW PZPR w Białej Podlaskiej do Wydziału Organizacyjnego KC PZPR w sprawie przygotowań do I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 2.06.1979

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 38/329/0/383/k. 86
Title:
Teleks sekretarza KW PZPR w Białej Podlaskiej do Wydziału Organizacyjnego KC PZPR w sprawie przygotowań do I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 2.06.1979
Date:
1979-06-02
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleks sekretarza komitetu wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej Czesława Staszczaka do Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego PZPR, 2.06.1979 r. Sekretarz informuje o liczbie osób i autokarów wyruszających do Warszawy i Częstochowy na uroczystości podczas I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, o zainteresowaniu transmisją telewizyjną oraz o krzyżach, kaplicach i dekoracjach, które pojawiły się w związku z wizytą papieża. Maszynopis.