Menu

Teleks Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej do Komitetu Centralnego KC PZPR i aktywu partyjnego dotyczący pobytu Jana Pawła II w Szczecinie i Gdyni podczas III pielgrzymki apostolskiej do Polski

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1357/0/-/25/k. 1
Title:
Teleks Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej do Komitetu Centralnego KC PZPR i aktywu partyjnego dotyczący pobytu Jana Pawła II w Szczecinie i Gdyni podczas III pielgrzymki apostolskiej do Polski
Date:
1987-07-23
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleks Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej do Komitetu Centralnego KC PZPR i aktywu partyjnego dotyczący pobytu Jana Pawła II w Szczecinie i Gdyni podczas III pielgrzymki apostolskiej do Polski. W teleksie zawarte zostały informacje na temat zapełniania sektorów w Szczecinie, uniemożliwienia przez służby porządkowe wnoszenia transparentów, momentów w homilii papieża, które były najchętniej nagradzane oklaskami oraz na temat ocen III pielgrzymki przez zagranicznych dziennikarzy akredytowanych w czas pielgrzymki. Maszynopis bez notatek odręcznych.