Menu

Teleks Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej do Komitetu Centralnego KC PZPR i aktywu partyjnego dotyczący pobytu Jana Pawła II w Szczecinie i Gdybni podczas III pielgrzyki apostolskiej do Polski

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1357/0/-/25/k. 2
Title:
Teleks Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej do Komitetu Centralnego KC PZPR i aktywu partyjnego dotyczący pobytu Jana Pawła II w Szczecinie i Gdybni podczas III pielgrzyki apostolskiej do Polski
Date:
1987-06-10
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleks Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej do Komitetu Centralnego KC PZPR i aktywu partyjnego dotyczący pobytu Jana Pawła II w Szczecinie i Gdyni podczas III pielgrzymki apostolskiej do Polski. Zawiera informację komitetu wojewódzkiego w Szczecinie i w Gdańsku na temat działań służb porządkowych w związku z wizytą papieża w tych miastach, m.in: o wyposażeniu ulic w metalowe bariery, naciski kleru nawołującego wiernych do dekorowania obiektów prywatnych i publicznych na czas przejazdu papieża, o przeprowadzeniu rozmów ostrzegawczych z osobami mogącymi być kolporterami wrogich materiałów oraz o wzroście aktywności przeciwnika w Gdańsku - ludzi chodzących z koszulkami z literą "S". W dalszej części teleksu zawarta jest także ocena III pielgrzymki w zagranicznych mediach. Maszynopis bez notatek odręcznych