Menu

Teleks nt. sytuacji społeczno-politycznej w kraju nadany z komitetu wojewódzkiego w Lublinie do I sekretarza KC PZPR

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1267/0/1273/k. 1
Title:
Teleks nt. sytuacji społeczno-politycznej w kraju nadany z komitetu wojewódzkiego w Lublinie do I sekretarza KC PZPR
Date:
1983-04-23
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleks na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju nadany z komitetu wojewódzkiego w Lublinie do I sekretarza KC PZPR sporządzony w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Zawiera informacje na temat przygotowań do obchodów święta pracy w kwietniu 1983 roku: o możliwościach zakłócania uroczystości pierwszomajowych oraz aktywności "bojówek" nawołujących do bojkotu święta, o propagandzie szeptanej zachęcającej do bojkotu oficjalnych uroczystości i udziału w marszach po nabożeństwach w kościołach. W teleksie dużo miejsca zostało poświęcone kolportażowi nielegalnych ulotek w poszczególnych województwach. Teleks obrazuje relacje Państwo-Kościół na tle obchodów pierwszomajowych i zbliżającej się II pielgrzymki papieskiej w czerwcu 1983 roku. Maszynopis bez notatek odręcznych