Menu

Teleks kierownika Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie zawierający informację na temat sytuacji społeczno-politycznej w rejonie kraśnickim w związku z III pielgrzymką Jana Pawła II do Polski

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1357/0/-/25/k. 4
Title:
Teleks kierownika Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie zawierający informację na temat sytuacji społeczno-politycznej w rejonie kraśnickim w związku z III pielgrzymką Jana Pawła II do Polski
Date:
1987-06-09
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleks kierownika Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie zawierający informację na temat sytuacji społeczno-politycznej w rejonie kraśnickim w związku z III pielgrzymką Jana Pawła II do Polski. Kierownik zauważa, że w Kraśniku i okolicznych gminach panuje nastrój świąteczny i nie doszło do żadnych znaczących incydentów. Maszynopis bez notatek odręcznych
Geographical index:
Date:
Make comments