Menu

Teleks kierownika Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie zawierający informację na temat sytuacji społeczno-politycznej na terenie ROPP Kraśnik związku z III pielgrzymką Jana Pawła II do Polski

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1357/0/-/25/k. 6
Title:
Teleks kierownika Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie zawierający informację na temat sytuacji społeczno-politycznej na terenie ROPP Kraśnik związku z III pielgrzymką Jana Pawła II do Polski
Date:
1987-06-08
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleks kierownika Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie zawierający informację na temat sytuacji społeczno-politycznej na terenie ROPP Kraśnik związku z III pielgrzymką Jana Pawła II do Polski. Kierownik informuje, że na terenie tutejszych instytucji i zakładów trwa normalna praca mimo że ludzie wykazują zainteresowanie wizytą papieża. Ludzie dekorują obiekty kultu, swoje posesje ew. własne okna emblematami religijnymi i państwowymi. Ponadto nie zaobserwował na terenie Kraśnika żadnych incydentów. Maszynopis bez notatek odręcznych.
Geographical index:
Date:
Make comments