Menu

Teleks kierownika Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie zawierający informację na temat sytuacji społeczno-politycznej na terenie ROPP Kraśnik związku z III pielgrzymką Jana Pawła II do Polski

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1357/0/-/25/k. 5
Title:
Teleks kierownika Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie zawierający informację na temat sytuacji społeczno-politycznej na terenie ROPP Kraśnik związku z III pielgrzymką Jana Pawła II do Polski
Date:
1987-06-08
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleks kierownika Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie zawierający informację na temat sytuacji społeczno-politycznej na terenie ROPP Kraśnik związku z III pielgrzymką Jana Pawła II do Polski. Kierownik zauważa, że wizyta Jana Pawła II cieszy się dużym zainteresowaniem społeczności, dodaje także, że nie zaobserwował wzmożonej aktywności ludzi w grupach zorganizowanych. Ze spraw incydentalnych kierownik ROPP w Kraśniku informuje, że na prywatnej posesji obywatela Surdackiego przystąpiono do budowy kapliczki jednak naczelnik gminy przeprowadził z nim już rozmowę w celu zaniechania budowy. Maszynopis bez notatek odręcznych.
Geographical index:
Date:
Make comments