Menu

Teleks dotyczący sytuacji i nastrojów społecznych w regionie w związku z wyborem Karola Wojtyły na Papieża w 1978 r

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 38/329/0/382/k. 159
Title:
Teleks dotyczący sytuacji i nastrojów społecznych w regionie w związku z wyborem Karola Wojtyły na Papieża w 1978 r
Date:
1978-10-17
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleks sekretarza komitetu wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej Czesława Staszczaka do Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego PZPR. Teleks jest nawiązaniem do poprzedniego teleksu. Sekretarz informuje że fakt wyboru polaka na papieża budzi duże zainteresowanie w regionie, zwraca uwagę na fakt, że środowiska katolickie są dumne z tego wyboru oraz wyraża obawę, że wybór Polaka na papieża utrudni oddziaływanie ideologiczne partii na środowiska do niej nienależące. Maszynopis.