Menu

Teleks dotyczący pobytu Jana Pawła II w Lublinie podczas III pielgrzymki apostolskiej do Polski

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 35/1357/0/-/25/k. 3
Title:
Teleks dotyczący pobytu Jana Pawła II w Lublinie podczas III pielgrzymki apostolskiej do Polski
Date:
1987-06-10
Size and medium:
1 karta; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Teleks dotyczący pobytu Jana Pawła II w Lublinie podczas III pielgrzymki apostolskiej do Polski w 1987 roku. Zawarte zostały w nim informacje o kolejnych etapach wizyty w Lublinie: spotkanie w Majdanku, w katedrze i na KULu. Następnie papież odprawił nabożeństwo w dzielnicy Czuby w którym wzięło udział około 650 tys. ludzi, a zdaniem strony kościelnej - 1 mln. W teleksie zwrócona została także informacja na ocenę III pielgrzymki w zachodnich mediach - m.in zwrócono uwagę na fakt, że władze w Polsce nie negują znaczącej roli kościoła w kraju. Maszynopis bez notatek odręcznych.
Geographical index:
Date:
Make comments