Menu
Informations
Archive description
Minutage
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
PR II_1987_1_454
Owner signature:
21735[ 2 - 2 ]; 13141/95/I[ 0 - 0 ]
Title:
Szlakiem pielgrzymki Papieża
Date:
1995
Size and medium:
62,7 MB; MP3
Repository:
Polskie Radio S.A.
Content:
Audycja wspomnieniowa dotycząca III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
FILMED AT:
Warszawa
RECORDING DURATION:
00:27:25
AUTHOR:
Wanda Paszewska
LECTOR:
Jolanta Niewiadomska
PRODUCTION:
Teresa Szopówna
PERFORMERS:
Rafał Tichy, Teresa Nowak, Jan Paweł II
Thematic scope:
Osobistymi wspomnieniami dotyczącymi III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski dzielą się Rafał Tichy i Teresa Nowak. Rafał Tichy opowiada o nauczaniu Jana Pawła II do młodzieży i jego znaczeniu dla młodego pokolenia. Teresa Nowak wspomina osobowość i sposób modlitwy Papieża. W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych homilii Jana Pawła II z Westerplatte, Gdańska-Zaspy i Warszawy z 1987 r.