Menu

Szkic pisma biskupów polskich do Jana Pawła II z okazji drugiej rocznicy pontyfikatu

Informations
Collection: Watykan cz. 5
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.25_333
Title:
Szkic pisma biskupów polskich do Jana Pawła II z okazji drugiej rocznicy pontyfikatu
Date:
1980
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Szkic pisma do biskupów polskich do Jana Pawła II z okazji drugiej rocznicy wyniesienia go na Stolicę Piotrową. Rękopis Stefana Wyszyńskiego, opatrzony datą 15.X.1980.
General:
Geographical index:
Make comments