Menu

Szkic odpowiedzi S. Wyszyńskiego na list młodzieży z Piekar Śląskich

Informations
Collection: Watykan cz. 7
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.27_169_v
Title:
Szkic odpowiedzi S. Wyszyńskiego na list młodzieży z Piekar Śląskich
Date:
1979
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Szkic odpowiedzi Stefana Wyszyńskiego na list młodzieży diecezji katowickiej. Prymas informuje, ze organziacja pielgrzymki zależy nie tylko od Episkopatu, ale też o władz państwowych. Rękopis Stefana Wyszyńskiego opatrzony datą 8.V.1979 i jego parafą.
General:
Geographical index:
Make comments