Menu

Szkic depeszy S. Wyszyńskiego do Jana Pawła II po wizycie w Irlandii i USA

Informations
Collection: Watykan cz. 4
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.24_347
Title:
Szkic depeszy S. Wyszyńskiego do Jana Pawła II po wizycie w Irlandii i USA
Date:
1979
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Szkic depeszy prymasa Stefana Wyszyńskiego do Jana Pawła II z życzeniami odpoczynku po wizycie w Irlandii, Stanach Zjednoczonych i siedzibie OZN. Rękopis Stefana Wyszyńskiego opatrzony datą 7.X.1979 i jego podpisem.
General:
Geographical index:
Make comments