Menu

Stenogram z przemówienia Albina Siwaka na zebraniu KC PZPR, m.in. nt. wypowiedzi Jana Pawła II w Oświęcimiu

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.14/XIC/64_k. 11-19
Title:
Stenogram z przemówienia Albina Siwaka na zebraniu KC PZPR, m.in. nt. wypowiedzi Jana Pawła II w Oświęcimiu
Date:
1981-08
Size and medium:
9 kart; papierowe dokumenty archiwalne.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Stenogram z przemówienia Albina Siwaka na zebraniu KC PZPR. Na stronie 6 cytat z wypowiedzi Jana Pawła II w Oświęcimiu (zakwestionowany później przez Episkopat Polski). Podpis nieczytelny.