Menu

Stanisław Rybicki jr - Wujek moich rodziców

Informations
Archive description
Transcription
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
419/I/1/3/243
Owner signature:
W/243/08/W/229
Title:
Stanisław Rybicki jr - Wujek moich rodziców
Date:
2008-11-28
Size and medium:
2,37 GB; MP4
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Content:
FILMED AT:
Kraków
RECORDING DURATION:
00:27:56
JOURNALIST:
Marcin Witan
CAMERAMAN:
Piotr Augustynek
Short biographical note:
Stanisław Rybicki jr. (ur. 1958 r.) - syn Danuty i Stanisława Rybickich z pierwszego pokolenia krakowskiego „Środowiska”. Inżynier budownictwa, zawodowo związany z Politechniką Krakowską.
Karol Wojtyła był duszpasterzem „Środowiska”, które współtworzyli rodzice pana Stanisława. Wojtyła ochrzcił go już jako biskup nominat. Jako dziecko uczestniczył w kinderbalach organizowanych w Pałacu Arcybiskupim przez Karola Wojtyłę; zwracał się do Biskupa „Wujku”, uczestniczył z nim wielokrotnie w wyprawach kajakowych. Gdy kardynał Wojtyła został papieżem, pan Stanisław miał okazję odwiedzać go w Rzymie, prowadził również korespondencję z Ojcem Świętym.
Summary:
Karol Wojtyła jako przyjaciel rodziny Rybickich i Jego obecność w ważnych momentach (chrzest, pogrzeb, choroba, bierzmowanie). Bp Karol Wojtyła oczami dziecka (rozmówcy) - kinderbale, osobowość. Historia z benedykcji lektorskich - jak rozmówca niesłusznie zwrócił uwagę kardynałowi.
Wspomnienia z wypraw kajakowych z udziałem kardynała Wojtyły: tężyzna fizyczna Wojtyły, Msze św., rozmowy. Wpływ Wojtyły na inne osoby, bez narzucania się.