Menu

Sprawozdanie z referatów dotyczących młodzieży trudnej-wykolejonej-nieprzystosowanej do swojego środowiska"

Informations
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_2.10_390-399
Title:
Sprawozdanie z referatów dotyczących młodzieży trudnej-wykolejonej-nieprzystosowanej do swojego środowiska"
Date:
17.02.1966
Size and medium:
10 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archidiecezja Warszawska
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis protokołu z referatów dotyczących "Młodzieży trudnej - wykolejonej - nieprzystosowanej do swojego środowiska". Dokument zawiera streszczenie dwóch referatów, sędziny sądu dla nieletnich, dr. Sokołowskiej, w którym omawia ona ze strony prawnej odpowiedzialność karną wśród nieletnich oraz referat Wandy Półtawskiej na temat metody resocjalizacji młodzieży trudnej poprzez "psychoterapię obiekywizującą". Protokół zawiera również streszczenie dyskusji jakie wywiązały się po obu referatach.