Menu

Sprawozdanie z całokształtu działalności naukowej spisane przez Karola Wojtyłę

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/317/0_26.2/3844_k. 39-40
Title:
Sprawozdanie z całokształtu działalności naukowej spisane przez Karola Wojtyłę
Date:
1956 (?)
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Sprawozdanie z całokształtu działalności naukowej spisane przez Karola Wojtyłę. Maszynopis, brak podpisu.
Make comments