Menu

Sprawozdanie Feliksa Nitki z wyjazdu służbowego w kwietniu 1964 r. do Wydziału do Spraw Wyznań Kraków-miasto, w sprawie zorganizowanych zbiorowych spotkań księży i rozmów indywidualnych z przewodniczącymi Prezydiów Dzielnicowych Rad Narodowych

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/5.1/127/49/k. 62-64
Title:
Sprawozdanie Feliksa Nitki z wyjazdu służbowego w kwietniu 1964 r. do Wydziału do Spraw Wyznań Kraków-miasto, w sprawie zorganizowanych zbiorowych spotkań księży i rozmów indywidualnych z przewodniczącymi Prezydiów Dzielnicowych Rad Narodowych
Date:
1964-05-06
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Sprawozdanie Feliksa Nitki z wyjazdu służbowego w kwietniu 1964 r. do Wydziału do Spraw Wyznań Kraków-miasto, w sprawie zorganizowanych spotkań zbiorowych księży i rozmów indywidualnych z przewodniczącymi Prezydiów Dzielnicowych Rad Narodowych. Dokument zawiera m.in. informacje o rozmowie pomiędzy ks. Grodeckim a bp. Wojtyłą nt. wydanego przez episkopat zakazu podawania wszelakich informacji pracownikom Wydziału do Spraw Wyznań (k. 63). Maszynopis podpisany odręcznie.