Menu

Spotkanie z Janem Pawłem II - refleksje Marka Skwarnickiego

Informations
Archive description
Minutage
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
PR II_1991_1_380
Owner signature:
PZ 13562[ 0 - 0 ];
Title:
Spotkanie z Janem Pawłem II - refleksje Marka Skwarnickiego
Date:
1992-07-17
Size and medium:
13,6 MB; MP3
Creator's name:
Polskie Radio
Repository:
Polskie Radio
Content:
Spotkanie z Janem Pawłem II – VI Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie (10-15 sierpnia 1991 roku)
FILMED AT:
Warszawa
RECORDING DURATION:
05:58
AUTHOR:
b.d.
PERFORMERS:
Marek Skwarnicki - poeta, publicysta, prozaik, felietonista, tłumacz
Thematic scope:
Marek Skwarnicki - poeta, publicysta, prozaik, felietonista, tłumacz, wypowiada się o Kościele posoborowym z okazji VI Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie (10-15 sierpnia 1991 roku): istota Kościoła, relacja człowieka i Stwórcy, Kościół instytucjonalny a Kościół jako wspólnota. Wskazanie sanktuarium jasnogórskiego jako szczególnego miejsca dla Polaków.