Menu

Spostrzeżenia z przebiegu wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.11/XI/890_k. 29-57
Title:
Spostrzeżenia z przebiegu wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego
Dates:
1983-06-01
1983-06-30
Size and medium:
29 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Informacja dot. niektórych spostrzeżeń z przebiegu wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. przygotowana przez Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego na potrzeby KC PZPR. Opatrzone klauzulą: poufne. Maszynopis. W treści m. in. o recepcji przemowień papieża przez wiernych, wpływie wizyty na żołnierzy, zachowaniach i gestach papieża w stosunku do wiernych ("działania socjotechniczne"), działania kościelnych organizatorów wizyty ("oddziaływanie propagandowe"), dekoracji miejsc spotkań papieża z wiernymi. Również o nastawieniu opozycji demokratycznej do wizyty papieża (próby spopularyzowania osoby Lecha Wałęsy) oraz ocena relacji z wizyty w prasie zachodniej (głównie amerykańskiej). Załącznik z wyborem pozytywnych komentarzy w prasie zachodniej na temat wizyty papieża w Polsce w 1983 r.