Menu

Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański w Nowym Delhi

Informations
Collection: 1999
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_3_1999_1017
Title:
Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański w Nowym Delhi
Date:
1999-11-07
Place:
Nowe Delhi
Category:
Indie i Gruzja 1999
Content of the document

Na zakończenie tej liturgii eucharystycznej zwróćmy się z ufnością do Maryi, Matki Boga. Dwa tysiące lat temu Najświętsza Panna wydała na świat Wcielone Słowo na azjatyckiej ziemi. Dzisiaj Maryja nadal wspomaga narodziny i wzrost Bożego życia w duszach ochrzczonych. Niech synowie i córki Kościoła wzorują się w codziennym życiu na Maryi, naśladując Jej zdolność rozeznawania woli Bożej w każdych okolicznościach; Jej całkowitą ofiarę z siebie w miłości; Jej bezgraniczną wierność i niestrudzone poświęcenie; Jej moc, zdolną znieść największe utrapienia; Jej zdolność wypowiadania zawsze słów otuchy i pocieszenia.

Tobie, Matko Kościoła, zawierzamy owoce Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Azji: prowadź Kościół w Azji drogą radosnego głoszenia wiary w Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela oraz ofiarnej służby narodom tego kontynentu.

Tobie, Wzorze Świętości, zawierzamy kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich Kościoła w Azji: odnawiaj i podtrzymuj w nich ducha gorliwości oraz oddania wielkiej misji ewangelizacji i służby.

Tobie, Zwierciadło Sprawiedliwości, zawierzamy ludzi odpowiedzialnych za losy Azji: niech szukają niestrudzenie wspólnego dobra i działają na rzecz prawdziwego rozwoju duchowego i materialnego narodów tego kontynentu.

Tobie, Matko Miłosierdzia, zawierzamy ubogich, potrzebujących i cierpiących: naucz nas być jednego ducha z nimi, byśmy umieli im służyć jako naszym braciom i siostrom.

Tobie, Matko Odkupiciela, zawierzamy młodych mieszkańców Azji: Kościół niesie im Ewangelię jako radosne orędzie wyzwolenia, prosząc ich, aby oddali swoją młodość i entuzjazm, ducha solidarności i nadziei w służbę sprawie pokoju w podzielonym świecie.

Maryjo, Matko Nowego Stworzenia, módl się za nami, Twoimi dziećmi, teraz i zawsze!

Niech Bóg was wszystkich błogosławi. Z tego kraju, gdzie spoczywają doczesne szczątki Matki Teresy z Kalkuty, ukazujcie całemu Kościołowi, że nie zapominacie jej świadectwa ewangelicznej miłości, którą darzyła zwłaszcza najuboższych z ubogich. Matka Teresa kocha Indie, i jest z narodem Indii na zawsze.