Menu

Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański w Mariborze

Informations
Collection: 1999
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_3_1999_1011
Title:
Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański w Mariborze
Date:
1999-09-19
Place:
Maribor
Category:
Słowenia 1999
Persons index:
Date:
Make comments
Content of the document

1. Na zakończenie tej uroczystej Eucharystii zanieśmy modlitwę do Maryi, której wielkim czcicielem był zawsze bł. Antoni Marcin Slomšek. Wielokrotnie uciekał się do Niej w latach swojego życia. Ufał niezłomnie w Jej macierzyńską opiekę.

Drodzy bracia i siostry w Słowenii! Maryja zajmuje ważne miejsce w religijności waszego narodu. Mówi o Niej wiele waszych pieśni, liczne piękne kościoły i kaplice zostały Jej poświęcone we wszystkich zakątkach waszej ziemi. Pragnę wspomnieć tutaj zwłaszcza o trzech słynnych sanktuariach maryjnych: Sveta Gora, Brezje i Ptujska Gora, do których chętnie pielgrzymujecie, aby szukać w nich schronienia w chwilach prób i trudności oraz by dziękować, gdy wasze prośby zostają wysłuchane.

W tych ośrodkach głębokiej duchowości maryjnej uczymy się wzrastać w wierze i silniej odczuwamy pragnienie naśladowania Maryi — Jej czystości i pokornego poddania się woli Bożej. Maryja prowadzi nas do Chrystusa, w którym rodzina ludzka ma się stawać rodziną dzieci Bożych.

2. Sądzi się czasem, że człowiek jest istotą całkowicie samodzielną i niezależną, pozbawioną wszelkiej więzi z Bogiem, jak gdyby był samowystarczalny i mógł czerpać siły potrzebne do realizacji swojej osobowości wyłącznie z własnego wnętrza, ze swojego rozumu i z dzieł swoich rąk. Ale czy człowiek może naprawdę zrealizować się bez Boga albo wręcz przeciw Bogu?

Świetlany przykład Dziewicy z Nazaretu, pokornej Służebnicy Najwyższego, ukazuje, że człowiek znajduje swój prawdziwy cel jedynie w Bogu. Właśnie dlatego błogosławiony bp Slomsek nauczał niestrudzenie, że wiara winna być podstawą życia człowieka i wszelkiej odnowy społecznej.

Bracia i siostry w Słowenii, jeżeli chcecie zbudować społeczeństwo, które będzie gościnnym domem dla wszystkich, korzystajcie z wielkiego daru wiary, przyniesionej do waszego kraju ponad 1250 lat temu z trzech pierwotnych ośrodków chrześcijaństwa — Salzburga, Akwilei i Velehradu. Tak jak bp Slomšek bądźcie ludźmi wiary!

3. Zawierzmy dziś Najświętszej Pannie wasze miasto Maribor, w którym nowy błogosławiony pełnił swą biskupią posługę. Zawierzmy je wraz z innymi diecezjami Słowenii i z całym waszym narodem.

Zawierzmy Matce Bożej pasterzy, kapłanów, zakonników i zakonnice, rodziny, dzieci i młodzież, nadzieję Kościoła i społeczeństwa, ludzi starych, chorych i cierpiących. Niech Maryja wam towarzyszy, niech prowadzi was, bogatych w wiarę, nadzieję i miłość, ku bliskiemu już trzeciemu tysiącleciu.