Menu

Rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański w ŚDM w 1998 r.

Informations
Collection: 1998
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_4_1998_777
Title:
Rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański w ŚDM w 1998 r.
Date:
1998-04-05
Place:
Rzym
Category:
XIII ŚDM 1998
Context:
XIII Światowe Dni Młodzieży
Content of the document

Akt, który za chwilę dokona się po raz kolejny na tym placu, ma szczególne znaczenie. Młodzi Francuzi przekażą swoim włoskim braciom wielki krzyż pielgrzymujący, który w sierpniu 2000 r. będzie towarzyszył obchodom Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie.
Droga młodzieży włoska, ten krzyż uda się szlakiem wędrownej misji do waszych miast i diecezji; zgromadzicie się wokół niego, aby w duchowej pielgrzymce podążać ku Wielkiemu Jubileuszowi. Przyjmijcie go do swoich serc i do swojego życia; wsłuchajcie się w jego orędzie śmierci i zmartwychwstania; bądźcie jego świadomymi i odpowiedzialnymi świadkami wobec waszych rówieśników.

Do młodych Francuzów, przybyłych z kard. Jean-Marie Lustigerem, arcybiskupem Paryża, Ojciec Święty powiedział:

Serdecznie pozdrawiam delegację francuską, którą przyprowadził tutaj arcybiskup Paryża kard. Jean-Marie Lustiger. Z głęboką radością dziękuję Bogu za spotkanie w Paryżu, które było chwilą wielkiego entuzjazmu, znakiem nadziei, czasem przeżyć duchowych i doświadczeniem braterstwa. Uczestnicząc w liturgii chrztu św., słuchając katechez i rozważając tajemnice Chrystusa, uczestnicy spotkania mogli pogłębić i umocnić swoją wiarę, aby stać się jej ofiarnymi świadkami.
Dzisiaj, drodzy młodzi Francuzi, przekazując młodzieży rzymskiej krzyż Światowego Dnia, wykonujecie gest bardzo znamienny. Przypominacie, że wiara w Chrystusa i komunia Kościoła urzeczywistniają się przez wzajemną wymianę i przez świadectwo o Tym, który jest naszym zbawieniem, naszą nadzieją i naszym szczęściem: o Jezusie z Nazaretu. Zanieście swoim młodym rodakom słowa zachęty i serdeczne pozdrowienie Papieża, który liczy na waszą pomoc w głoszeniu Ewangelii!

Po przekazaniu krzyża młodzieży włoskiej, Papież powiedział po angielsku:

Pozdrawiam serdecznie młodzież obecną dzisiaj na placu św. Piotra oraz wszystkich uczestniczących w Światowym Dniu Młodzieży za pośrednictwem radia i telewizji. Byliśmy świadkami przekazania krzyża przez młodzież Francji młodzieży Włoch w ramach przygotowań do następnego Światowego Dnia Młodzieży, który będzie obchodzony tutaj w Rzymie. Krzyż Chrystusa mówi dzisiaj młodym ludziom o prawdziwym sensie życia i śmierci, czasu i wieczności. Bądźcie wobec świata świadkami łaski Jezusa Chrystusa!

Po hiszpańsku Ojciec Święty powiedział:

Pozdrawiam serdecznie młodzież mówiącą po hiszpańsku. Widzieliście, jak młodzi Francuzi przekazywali krzyż Włochom przed następnym spotkaniem w r. 2000. Wy także zanieście go jako orędzie miłości na drogi całego świata. Pamiętam o młodzieży amerykańskiej, zgromadzonej na spotkaniu kontynentalnym w Santiago de Chile. Zawierzam was Matce Bożej z Guadalupe, Matce i Królowej Ameryki, aby to spotkanie było sposobnością do duchowego wzrostu, do dzielenia się wartościami, do zacieśnienia więzi braterstwa i do zaangażowania się w budowę cywilizacji miłości.

Młodzież mówiącą po niemiecku Jan Paweł II pozdrowił słowami:

Bardzo serdecznie pozdrawiam młodzież z krajów niemieckojęzycznych. Krzyż, który zostaje wam przekazany, niech będzie dla was znakiem i napomnieniem, byście w całym swoim życiu kierowali się słowem, które usłyszeliście, aby świat uwierzył dzięki waszemu autentycznemu świadectwu.\

Następnie Papież powiedział po portugalsku:

Pozdrawiam młodzież mówiącą po portugalsku. Otwórzcie serca na światło Ducha Świętego i nieście krzyż Chrystusa, aby światło Jego nadziei promieniowało na wasze domy i na społeczeństwo. Niech Światowy Dzień Młodzieży umocni wasz zapał apostolski, byście mogli wnosić prawdziwą radość w swoje otoczenie, na wzór Maryi, Matki Kościoła.

Na koniec Jan Paweł II zwrócił się do młodzieży polskiej:

Pozdrawiam młodzież polską obecną tu, na placu św. Piotra, a także wszystkich młodych w Ojczyźnie. Dziękuję wam za udział w tej wielkiej peregrynacji krzyża Chrystusowego, jaką są Światowe Dni Młodzieży. Postępujcie wiernie i odważnie za tym krzyżem. Bądźcie apostołami nowej ewangelizacji i znakiem nadziei w dzisiejszym świecie.