Menu

Rewolucja z Ducha - odc. 5, cz. 1. Rozmowa Tomasza Terlikowskiego z o. Michałem Paluchem OP

Informations
Collection: Rewolucja z Ducha
Available languages: PL
Archive description
Minutage
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
419/II/2/RD/06_1
Owner signature:
RD_06_1
Title:
Rewolucja z Ducha - odc. 5, cz. 1. Rozmowa Tomasza Terlikowskiego z o. Michałem Paluchem OP
Date:
2009-06-06
Size and medium:
36,50 MB; MP3
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Content:
Rozmowa Tomasza Terlikowskiego z o. dra Michałem Paluchem OP na temat Jana Pawła II jako filozofa. W audycji dyskusja o czerpaniu przez Papieża z tomizmu oraz jego dialogu z nowymi prądami filozoficznymi XX wieku.
FILMED AT:
Warszawa, studio Rajmedia
RECORDING DURATION:
00:26:37
JOURNALIST:
Tomasz Terlikowski
Short biographical note:
O. DR MICHAŁ PALUCH OP – Dominikanin, doktor habilitowany teologii dogmatycznej, były rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie, obecnie wykładowca tej uczelni. Były dyrektor Instututu Tomistycznego w Warszawie. Autor m.in. Traktatu o zbawieniu wydanego w ramach sześciotomowej „Dogmatyki” w Bibliotece „Więzi” oraz książki "Dlaczego Tomasz".
Thematic scope:
Porównanie św. Tomasza z Akwinu i Jana Pawła II: ich wrażliwości, punktu wyjścia prowadzonej refleksji i kontekst historyczny, w którym działali. Jan Paweł II jako tomista i poszukiwacz nowoczesnego języka dla wyrażenia tej myśli na tle innych filozofów XX wieku.