Menu

Relacja bpa K. Wojtyły z wizyt duszpasterskich wśród Polonii w Kanadzie

Informations
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_3.8_k. 20-44
Title:
Relacja bpa K. Wojtyły z wizyt duszpasterskich wśród Polonii w Kanadzie
Date:
1969
Size and medium:
Dokument papierowy; 25 stron A4
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis obszernego sprawozdania kard. Karola Wojtyły z pobytu w Kanadzie w dniach 25.08-16.09.1969.
W dokumencie kard. Wojtyła szczegółowo omawia przebieg spotkań w kolejnych miastach, m.in. w Montrealu, Ottawie, Toronto i w Hamiltonie. W każdym z miast kardynał Wojtyła spotykał się z tamtejszą Polonią, księżmi posługującymi w środowiskach polonijnych, a także z biskupami poszczególnych diecezji, w tym z Prymasem Kanady, czy nawet przedstawicielami lokalnych władz świeckich. Przyjmowany był na ogół z uznaniem i nawet entuzjazmem, choć wyznaje pewne obawy zwłaszcza jeśli chodzi o naukę języka polskiego wśród najmłodszych - dzieci emigrantów urodzonych już w Kanadzie. Dokument kończy się sformułowaniem wniosków ogólnych, w których kardynał prezentuje ogólną charakterystykę kanadyjskiej Polonii.
Make comments