Menu

Referat bp. K. Wojtyły nt. IV rozdziału schematu De Ecclesia

Informations
Collection: Watykan cz. 10
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.288_97-100
Title:
Referat bp. K. Wojtyły nt. IV rozdziału schematu De Ecclesia
Date:
b.d.
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Referat bpa Karola Wojtyły zawierajacy uwagi na temat IV rozdziału schematu De Eccleasia. Maszynopis w języku łacińskim z poprawkami odręcznymi, bez daty i podpisów odręcznych.
General:
Make comments