Menu

Przesłanie z okazji wizyty abpa Paula Josefa Cordesa w Indonezji i Sri Lance

Informations
Collection: 2005
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2005_1210
Title:
Przesłanie z okazji wizyty abpa Paula Josefa Cordesa w Indonezji i Sri Lance
Date:
2005-01-22
Place:
Rzym
Category:
Przesłania
Subtitle:
Nieśmy pociechę i pomoc
Content of the document

Czcigodny
Abp Paul Josef Cordes
Przewodniczący
Papieskiej Rady «Cor Unum»

Ogromne zniszczenia i liczne ofiary śmiertelne, spowodowane przez niedawne trzęsienia ziemi oraz tsunami w południowo--wschodniej Azji, zmobilizowały cały świat do niezwykłych gestów solidarności i zorganizowania pomocy humanitarnej na wielką skalę. Jestem bardzo wdzięczny Papieskiej Radzie «Cor Unum» oraz licznym międzynarodowym organizacjom charytatywnym Kościoła katolickiego za ich wkład w dzieło pomocy narodom dotkniętym tą wielką klęską żywiołową. Ponieważ udaje się ksiądz arcybiskup z wizytą do tamtego regionu, proszę zapewnić o mojej trosce i modlitwie wszystkich ludzi, którzy ucierpieli w wyniku owej tragedii i jej następstw.

W szczególności zaś, wespół z moimi braćmi katolikami oraz ze wszystkimi ludźmi wierzącymi, polecam ofiary tego strasznego kataklizmu nieskończonemu miłosierdziu Wszechmogącego Boga i proszę Go, by pocieszył rannych, bezdomnych i pogrążonych w żałobie. Modlę się, by solidarność okazywana przez naszych braci i nasze siostry na całym świecie stała się źródłem otuchy, pobudzała do wytrwałości i nadziei wszystkich, którzy podejmują się trudnego dzieła odbudowy. Zwracam się także z apelem do wyznawców różnych religii, by razem nieśli pociechę i pomoc wszystkim potrzebującym. Niech przyszłość, jaka nastanie po tej katastrofie, odznacza się — za sprawą Bożej łaski — większą wielkodusznością, współpracą oraz jednością poszczególnych osób, państw i narodów działających w służbie wspólnego dobra.

Wskazuję wszystkim ludziom światło Ewangelii i mam nadzieję, że wspólnota chrześcijańska nauczy się pokładać większą ufność w tajemnicze działanie Opatrzności Bożej i przylgnie jeszcze mocniej do Chrystusa Pana w tajemnicy Jego męki i zmartwychwstania. Modlę się o Boskie dary mądrości i siły dla władz państwowych oraz wszystkich zaangażowanych w pomoc humanitarną. Tobie zaś, drogi bracie, oraz wszystkim duchownym, zakonnikom i ludziom świeckim udzielam z serca Błogosławieństwa Apostolskiego jako rękojmi łaski i pokoju w Chrystusie.

Watykan, 22 stycznia 2005 r.