Menu

Przesłanie do uczestników XVII Międzynarodowego Kolokwium Mariologicznego

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2004_1298
Title:
Przesłanie do uczestników XVII Międzynarodowego Kolokwium Mariologicznego
Date:
2004-09-08
Place:
Castel Gandolfo
Category:
Przesłania
Subtitle:
Maryja patrzy na dzisiejszy świat
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments
Content of the document

Czcigodny Brat
Bp Lucio Soravito de Franceschi
Ordynariusz Adrii-Roviga

1. Z wielką radością przyjąłem do wiadomości, że w dniach 10-12 września 2004 r. odbędzie się w Rovigo XVII Międzynarodowe Kolokwium Mariologiczne. Pozdrawiam serdecznie wszystkich jego uczestników, a zwłaszcza ciebie, czcigodny bracie, a także członków Włoskiego Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Mariologicznego oraz siostry ze Zgromadzenia Wynagradzających Służebnic Maryi, z których inicjatywy zostało zorganizowane to spotkanie z okazji 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Bolesnej z Rovigo.

Temat kolokwium: «Maryja patrzy na dzisiejszy świat», zachęca, by spojrzeć — jeśli tak można powiedzieć — oczami Najświętszej Maryi Panny na radosne i smutne wydarzenia naszych czasów. Oczy Maryi są zwrócone przede wszystkim na Trójcę Przenajświętszą w tajemnicy niewypowiedzianej miłości, która jednoczy w nierozerwalnej więzi trzy Osoby Boskie. Kontemplując Ojca, Słowo i Ducha Świętego, Maryja Dziewica czuje się jakby posłana do ludzkości, aby względem każdego człowieka wypełniać swą matczyną misję, powierzoną Jej przez ukrzyżowanego Syna (por. J 19, 25-27). Maryja czuwa nad światem, w którym Jej dzieci, dążące do błogosławionej ojczyzny, idą po drodze wiary, napotykając niemało niebezpieczeństw i trudów (por. Lumen gentium, 62).

Najświętsza Maryja Panna jest obecna jako troskliwa Matka na «drodze-pielgrzymce Kościoła poprzez przestrzeń i czas, a bardziej jeszcze poprzez dzieje ludzkich dusz» (Redemptoris Mater, 25). Jej matczynemu spojrzeniu nie ujdzie żadna sprawa Kościoła, pojedynczego wiernego czy całej ludzkiej rodziny.

2. Obchody rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Bolesnej skłaniają nas do refleksji nad «spojrzeniem», jakim Maryja Dziewica obecna na Kalwarii obejmuje Chrystusa ukrzyżowanego, który z wysokości krzyża prosi Ją, by otworzyła swe matczyne serce na umiłowanego ucznia: «Niewiasto, oto syn Twój» (J 19, 26). W tej oto chwili Matka Boża, uczestnicząc w męce swego Jednorodzonego Syna, staje się Matką Jana, Matką całego rodzaju ludzkiego (por. J 19, 26-27).

Maryja o Sercu przebitym mieczem boleści zachęca nas, byśmy ożywiali naszą wiarę w Tego, który nas zbawił, przelewając swą najdroższą krew za wszystkich ludzi, wskazuje nam Jezusa jako jedynego Zbawiciela, przepowiadanego i zwiastowanego już w chwili narodzin jako «światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela» (por. Łk 2, 32).

Możemy zatem powiedzieć, że Dziewica Bolesna jest, w pewnym sensie, «dla siebie i dla całego rodzaju ludzkiego przyczyną zbawienia» (św. Ireneusz, Przeciw herezjom, III, 22, 4, w: Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy, Teksty o Matce Bożej, tłum. ks. Wojciech Kania, Niepokalanów 1981 r., s. 24). Jej matczyna miłość pomaga nam otworzyć nasze serca na cierpienia innych, a zwłaszcza tych, którzy poszukują prawdziwych odpowiedzi na najgłębsze pytania dotyczące życia.

3. Czcigodny bracie, modlitwą towarzyszę pracom tego ważnego kolokwium, na którym spotykają się wybitni uczeni z zakresu mariologii i wielu czcicieli Maryi. Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże każdemu zrozumieć, jak w życiu codziennym dawać świadectwo o swej wierze w Chrystusa i jakimi środkami należy się posługiwać, by skutecznie głosić Ewangelię, zachowując zawsze wrażliwość na natchnienia Ducha Świętego i gotowość do pełnienia woli Pana.

Dzieląc się z wami tymi myślami, z serca udzielam tobie, czcigodny bracie, organizatorom, prelegentom, Wynagradzającym Służebnicom Maryi i wszystkim biorącym udział w tym Międzynarodowym Kolokwium Mariologicznym specjalnego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Castel Gandolfo, 8 września 2004 r., w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny