Menu

Przemówienie z okazji wręczenia kard. Kazimierzowi Świątkowi nagrody "Fidei testis"

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2004_1294
Title:
Przemówienie z okazji wręczenia kard. Kazimierzowi Świątkowi nagrody "Fidei testis"
Date:
2004-09-27
Place:
Rzym
Category:
Przemówienia
Subtitle:
Świadek wiary w Chrystusa
General:
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments
Content of the document

Księża Kardynałowie, czcigodni Bracia, szanowni Państwo!

1. Bardzo się cieszę z tego spotkania, podczas którego mogę osobiście przekazać drogiemu ks. kard. Kazimierzowi Świątkowi nagrodę Fidei testis, przyznaną przez Instytut Pawła VI z Brescii podczas sympozjum, jakie odbywało się w minionych dniach w 25. rocznicę jego założenia. Serdecznie pozdrawiam kardynałów Giovanniego Battistę Re, Paula Pouparda, Georges'a Cottiera, biskupów Sanguinetiego i Macchiego, kapłanów oraz każdego z was, szanowni członkowie zarządu. Przewodniczącemu drowi Giuseppe Camadiniemu dziękuję za uprzejme słowa.

Zwracając się do czcigodnego i drogiego kard. Świątka, pragnę serdecznie pogratulować tego prestiżowego wyróżnienia. Tytuł Fidei testis jest bowiem szczególnie stosowny dla chrześcijanina, a tym bardziej dla pasterza obdarzonego purpurą kardynalską, który w trudnych latach prześladowań Kościoła w Europie Wschodniej dał wierne i odważne świadectwo Chrystusowi i Jego Ewangelii.

2. Święcenia kapłańskie ksiądz kardynał przyjął tuż przed wybuchem II wojny światowej. Dwa lata później z wyroku Opatrzności wszedł ksiądz kardynał na via crucis prześladowań, solidarny w cierpieniu z powierzonym mu ludem chrześcijańskim. Niósł ksiądz kardynał krzyż uwięzienia, niesłusznego wyroku, obozów pracy z ich brzemieniem zmęczenia, zimna, głodu. «Można było przeżyć jedynie dzięki wierze» — wyznał ksiądz kardynał. A Pan obdarzył księdza kardynała wiarą silną i odważną i pozwolił przejść tę długą i ciężką próbę, po której zakończeniu powrócił ksiądz kardynał do wspólnoty kościelnej jako jeszcze bardziej wiarygodny świadek Ewangelii — Fidei testis.

Ten nowy okres życia księdza kardynała uwieńczył wybór na arcybiskupa Mińska-Mohylewa, który to urząd pełni ksiądz kardynał do tej pory. Słowem i przykładem głosił ksiądz kardynał wszystkim, wierzącym i niewierzącym, prawdę o Chrystusie, Świetle, które oświeca każdego człowieka.

3. Wszystkiego tego dokonał ksiądz kardynał z pomocą Najświętszej Maryi, Mater misericordiae, o czym zaświadcza również biskupia dewiza księdza kardynała. Z całego serca powierzam Cię, czcigodny Bracie, Najświętszej Maryi Pannie, z radością wręczając nagrodę Fidei testis. A wszystkim jeszcze raz wyrażam wdzięczność i udzielam z serca Błogosławieństwa Apostolskiego.