Menu

Przemówienie w sanktuarium na Górze Nebo

Informations
Collection: 2000
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_3_2000_1030
Title:
Przemówienie w sanktuarium na Górze Nebo
Date:
2000-03-20
Place:
Góra Nebo
Category:
Ziemia Święta 2000
Content of the document

Ojcze Ministrze Generalny, drodzy Przyjaciele!

Tutaj, na szczycie góry Nebo, rozpoczynam ten etap mej jubileuszowej pielgrzymki. Myślę o wielkiej postaci Mojżesza i o Przymierzu, które Bóg zawarł z nim na górze Synaj. Dziękuję Bogu za niepojęty dar Jezusa Chrystusa, którzy przypieczętował Nowe Przymierze swoją krwią i wypełnił Prawo. Jemu, który jest «Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem» (por. Ap 22, 13), ofiarowuję każdy krok mojej podróży do kraju, który kiedyś był Jego krajem.

Dzisiaj, w jej pierwszym dniu, ze szczególną radością witam ojca ministra generalnego i składam hołd wspaniałemu świadectwu, jakie dają w tym kraju synowie św. Franciszka poprzez wierną posługę w świętych miejscach, pełnioną w ciągu stuleci przez Kustodię.

Z przyjemnością witam też gubernatora Madaby i burmistrza miasta. Niech błogosławieństwo Wszechmogącego zstąpi na mieszkańców tego regionu! Niech Boży pokój wypełni serca wszystkich, którzy będą mi towarzyszyli na pielgrzymim szlaku!