Menu

Przemówienie w prawdopodobnym miejscu chrztu Jezusa w Wadi Al-Kharrar

Informations
Collection: 2000
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_3_2000_1032
Title:
Przemówienie w prawdopodobnym miejscu chrztu Jezusa w Wadi Al-Kharrar
Date:
2000-03-21
Place:
Wadi Al-Kharrar
Category:
Ziemia Święta 2000
Content of the document

Pragnę powitać was wszystkich, którzy zgromadziliście się tutaj, aby uczestniczyć w tej krótkiej modlitwie. W szczególny sposób modlę się za Jego Wysokość Króla i raz jeszcze dziękuję mu za przyjęcie, jakiego doznałem w Jordanii.

W Ewangelii św. Łukasza czytamy, że «skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów» (Łk 3, 2-3). Tutaj, nad Jordanem, gdzie na obydwu brzegach gromadzą się rzesze pielgrzymów, aby uczcić miejsce chrztu Pańskiego, ja także wznoszę serce w modlitwie:

Chwała Tobie, Ojcze, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba!

Ty posłałeś proroków, swoje sługi, aby głosili Twoje słowo wiernej miłości i wzywali Twój lud do pokuty. Nad brzegami Jordanu wezwałeś Jana Chrzciciela, głos wołający na pustyni, posłany do całej krainy nad Jordanem, aby przygotował drogę Panu i głosił nadejście Jezusa. Chwała Tobie, Chryste, Synu Boży! Przyszedłeś nad wody Jordanu, aby przyjąć chrzest z ręki Jana. Duch zstąpił na Ciebie jako gołębica. Niebo otwarło się nad Tobą i dał się słyszeć głos Ojca: «To jest mój Syn umiłowany!» Znad brzegu tej rzeki, uświęconej Twoją obecnością, poszedłeś dalej, aby chrzcić nie tylko wodą, ale ogniem i Duchem Świętym. Chwała Tobie, Duchu Święty, Panie i Ożywicielu! Twoją mocą Kościół zostaje ochrzczony, zstępuje z Chrystusem w otchłań śmierci i z Nim powstaje do nowego życia. Twoją mocą zostajemy wyzwoleni od grzechu, aby się stać dziećmi Bożymi, chwalebnym Ciałem Chrystusa. Twoją mocą zwyciężony zostaje wszelki lęk, a Ewangelia miłości głoszona jest we wszystkich częściach ziemi na chwałę Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, któremu niech będzie wszelka chwała w tym Roku Jubileuszu i po wszystkie czasy. Amen.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu oraz tym, którzy pomogli je zorganizować.

Słowa szczególnego podziękowania kieruję do patriarchów, biskupów, kapłanów i zakonnic. Liturgia sprawowana wraz ze wspólnotą katolicką Jordanii była dla mnie doświadczeniem wzruszającym.

Serdecznie pozdrawiam przedstawicieli innych społeczności, przybyłych z wielu innych części Bliskiego Wschodu. Jestem wdzięczny wam wszystkim.

Czuję się szczególnie bliski dzieciom i młodzieży. Wiedzcie, że Kościół i Papież darzą was wielkim zaufaniem!

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Jego Królewskiej Wysokości księcia Mohammeda.

Będę pamiętał w modlitwie o całym narodzie jordańskim, o chrześcijanach i muzułmanach, zwłaszcza o ludziach chorych i starych.

Z wdzięcznością modlę się o obfite błogosławieństwo Boże dla Jego Wysokości Króla i dla całego narodu.

Niech Bóg błogosławi was wszystkich! Niech Bóg błogosławi Jordanię!

Św. Jan Chrzciciel niech opiekuje się wyznawcami islamu, całym ludem Jordanii i wszystkimi, którzy uczestniczyli w tej uroczystości, tej pamiętnej uroczystości! Jestem wdzięczny wam wszystkim.

Bardzo wam dziękuję!