Menu

Przemówienie w kaplicy nawrócenia św. Pawła

Informations
Collection: 2001
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_3_2001_1082
Title:
Przemówienie w kaplicy nawrócenia św. Pawła
Date:
2001-05-07
Place:
Damaszek
Category:
Grecja, Syria, Malta 2001
Content of the document

Drodzy Bracia i Siostry!

Witam ojców franciszkanów z Kustodii Ziemi Świętej, którym powierzono opiekę nad tym miejscem, oraz obecnych tu dzisiaj zakonników i wiernych świeckich. Z radością wspominam z wami apostoła Pawła w tym domu, wzniesionym na życzenie mego poprzednika papieża Pawła VI, przechowującym skarbiec wiary, duchowości i misyjnego żaru Apostoła Narodów, który na drodze do Damaszku przyjął światło Chrystusa. Odkrywszy całą prawdę, apostoł Paweł przeżył najpierw trzy dni w ciszy i mroku wiary, zanim został ochrzczony, odnalazł miejscową wspólnotę chrześcijańską i wyruszył, aby głosić Ewangelię. Zadaniem ośrodka jest proponowanie Pawłowej duchowości ludziom, którzy pragną zastanowić się głębiej nad swoim chrześcijańskim życiem, aby pełniej przeżywać swój chrzest i swoje powołanie w Kościele. Apostoł Paweł przypomina nam, że początkiem misji jest przyjęcie światła Chrystusa, który udziela nam pełni objawienia, a także milcząca i pełna miłości kontemplacja Bożych tajemnic oraz pokorna i ufna akceptacja misji powierzonej przez Kościół.

Oby ludzie, którzy korzystają z duchowej przestrzeni, jaką stwarza ten dom, szli każdego dnia śladami Apostoła Narodów! Z Apostolskim Błogosławieństwem.