Menu

Przemówienie prymasa Stefana Wyszyńskiego wygłoszne 17.10.1979 r. w kościele ss. Wizytek w Warszawie

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.13.12/XIB/417_k. 78-88
Title:
Przemówienie prymasa Stefana Wyszyńskiego wygłoszne 17.10.1979 r. w kościele ss. Wizytek w Warszawie
Date:
1979-10-17
Size and medium:
11 kart; papierowe dokumenty archiwalne.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Przemówienie prymasa Stefana Wyszyńskiego wygłoszne 17.10.1979 r. w kościele ss. Wizytek w Warszawie w ramach sympozjum "O modlitwie kontemplacyjnej". Na str. 6 reflekcje na temat pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Maszynopis, na wstępie uwagi o ilości zgromadzonych świeckich, zakonnic i księży.
Geographical index:
Date:
Make comments