Menu

Przemówienie powitalne na lotnisku w Tarbes

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_3_2004_1316
Title:
Przemówienie powitalne na lotnisku w Tarbes
Date:
2004-08-14
Place:
Tarbes
Category:
Lourdes (Francja) 2004
Subtitle:
W hołdzie wielkiemu dziedzictwu kultury i wiary
Content of the document

Panie Prezydencie, drodzy Bracia w biskupstwie, szanowni Panie i Panowie, Przedstawiciele Władz!

1. Błogosławię Pana, który jeszcze raz pozwala mi przybyć do umiłowanej ziemi francuskiej i pozdrowić was wszystkich, życząc łaski i pokoju. Motywem mojego przybycia są obchody 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Pragnę osobiście przyłączyć się do milionów pielgrzymów, docierających każdego roku do Lourdes ze wszystkich stron świata, by powierzyć Matce Pana intencje, które przynoszą w swych sercach, oraz prosić Ją o pomoc i wstawiennictwo.

2. Udając się do tego błogosławionego miejsca, pragnę teraz pozdrowić serdecznie pana, panie prezydencie, jak również wszystkich synów i córki tego szlachetnego narodu, obchodzącego w tych dniach 60. rocznicę débarquement de Provence — desantu w Prowansji. Życzę, by obchody te sprzyjały zgodzie między narodami i służyły pogłębianiu ich wspólnego zaangażowania w dążenie do pokoju i jego budowanie.

Wspominam z radością moje poprzednie podróże do Francji i chętnie korzystam z okazji, by złożyć hołd wielkiemu dziedzictwu kultury i wiary, które naznaczyło jej dzieje. Nie mogę w istocie zapomnieć o wielkich świętych, wywodzących się z waszej ziemi, o wybitnych mistrzach myśli chrześcijańskiej, o szkołach duchowości, o licznych misjonarzach, którzy opuścili ojczyznę, by głosić światu orędzie Chrystusa Pana. Spoglądam z ufnością na dzisiejszą wspólnotę chrześcijańską, która wielkodusznie podejmuje wezwanie, by ożywiać nasze czasy mądrością i nadzieją, mającymi swe źródło w Ewangelii.

3. Szanując odpowiedzialność i kompetencje każdego, Kościół katolicki pragnie wnosić w życie społeczeństwa swój specyficzny wkład, mając na uwadze budowanie świata, w którym wielkie ideały wolności, równości i braterstwa staną się podstawą życia społecznego oraz dobra wspólnego i jego ciągłego rozwoju.

Powierzam te życzenia wstawiennictwu młodej Bernadetty Soubirous, skromnej dziewczyny z wioski Bigorre, i wypraszam dla tego kraju, przez matczyne wstawiennictwo Maryi Panny, błogosławieństwa Boże jako gwarancję pomyślności i pokoju obecnie i w przyszłości.