Menu

Przemówienie powitalne na lotnisku w Lizbonie

Informations
Collection: 2000
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_3_2000_1053
Title:
Przemówienie powitalne na lotnisku w Lizbonie
Date:
2000-05-12
Place:
Lizbona
Category:
Fatima 2000
Content of the document

Panie Prezydencie Republiki, Panie Premierze, czcigodny Patriarcho Lizbony, drodzy Bracia w Biskupstwie, szanowni Przedstawiciele władz, Panie i Panowie!

Bóg pozwolił mi przybyć raz jeszcze do Portugalii. Także za to dziękuję Mu i Go błogosławię. Do was, którzy zgromadziliście się tutaj, aby mnie powitać, oraz do wszystkich synów i córek tego szlachetnego narodu, kieruję serdeczne słowa pozdrowienia, solidarności i pokoju. Z szacunkiem zwracam się przede wszystkim do pana prezydenta, który zechciał mnie zaszczycić swoją obecnością na początku mej wizyty: bardzo dziękuję.

Pragnę już teraz wyrazić wdzięczność władzom państwowym za zrozumienie i gotowość do pomocy, jakie okazały, aby umożliwić tę krótką wizytę, która sprowadza się w praktyce do liturgii sprawowanej w sanktuarium fatimskim. Przyjmując ponawiane wielokrotnie zaproszenie biskupów Portugalii, postanowiłem przybyć do Cova da Iria, aby z udziałem wspólnoty katolickiej dokonać beatyfikacji pastuszków Franciszka i Hiacynty Marto w miejscu, które było ich kolebką, a teraz staje się ołtarzem. Wiem, że wasza ojczyzna opiewa swoich bohaterów i chlubi się swoimi świętymi. Papież z całego serca łączy się z radością Portugalii.

Na początku mej wizyty kieruję wyrazy głębokiego szacunku i miłości do wszystkich Portugalczyków, życząc im pokoju, dobrobytu i pomyślnej przyszłości oraz zachowania więzi z najbardziej autentycznymi tradycjami i wartościami ojczystymi, które zakorzenione są w chrześcijaństwie. Niech Bóg czuwa nad wszystkimi synami i córkami tej Ziemi Maryi. Niech Bóg błogosławi Portugalię!