Menu

Przemówienie podczas uroczystości nadania Papieżowi Nagrody za Odwagę Polityczną

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2004_1293
Title:
Przemówienie podczas uroczystości nadania Papieżowi Nagrody za Odwagę Polityczną
Date:
2004-10-02
Place:
Rzym
Category:
Przemówienia
Subtitle:
Modlę się o dar pokoju
General:
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments
Content of the document

Księże Kardynale, drodzy Bracia w biskupstwie, szanowni Państwo!

Witam was z radością i serdecznie pozdrawiam kard. Lustigera, pana Patricka Wajsmana, redaktora naczelnego czasopisma «Politique Internationale», oraz pracowników KTO, francuskiej telewizji katolickiej. Dziękuję za przyznanie mi Nagrody za Odwagę Polityczną. Świadczy to o zainteresowaniu pokojową misją Kościoła w świecie, w którym jest, niestety, zbyt wiele konfliktów. Pragnę ponownie zaapelować o pokój, aby można było budować społeczeństwo, w którym będą panowały braterskie relacje między narodami.

Myślą ogarniam dziennikarzy, którzy dzięki swemu świadectwu i swym publikacjom służą sprawie pokoju i wolności i sami padają ofiarą konfliktów. Myślę również o zakładnikach i ich rodzinach, niewinnych ofiarach przemocy i nienawiści, i wzywam wszystkich ludzi dobrej woli do poszanowania życia każdej osoby. Nie można dochodzić swych praw, posługując się ludzkim życiem jako stawką w przetargu. Droga przemocy jest ślepym zaułkiem.

Zawierzając was Maryi Dziewicy i modląc się o dar pokoju dla świata, który pochodzi od Boga, udzielam wam i waszym bliskim Apostolskiego Błogosławieństwa.