Menu

Przemówienie podczas procesji ze świecami w Lourdes

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_3_2004_1319
Title:
Przemówienie podczas procesji ze świecami w Lourdes
Date:
2004-08-14
Place:
Lourdes
Category:
Lourdes (Francja) 2004
Subtitle:
Błagajmy o dar pokoju dla ludzkości
Content of the document

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Ukazując się Bernadetcie w Grocie Massabielskiej, Maryja Panna nawiązała dialog między niebem i ziemią, który przeciągnął się w czasie i trwa nadal. Maryja prosiła tę młodą dziewczynę, aby przychodzono tu w procesji, jakby dając do zrozumienia, że dialog ten nie może ograniczyć się do słów, ale musi wyrazić się w pójściu z Nią w pielgrzymce wiary, nadziei i miłości.

Od ponad stu lat w Lourdes lud chrześcijański wiernie odpowiada na to matczyne wezwanie, podejmując każdego dnia drogę śladami Chrystusa Eucharystycznego i odbywając wieczorem procesję ze śpiewami i modlitwami ku czci Matki Pana.

W tym roku również Papież łączy się z wami w tym akcie czci i miłości do Najświętszej Maryi Panny, chwalebnej Niewiasty z Apokalipsy, której głowę zdobi «wieniec z gwiazd dwunastu» (Ap 12, 1). Niosąc w dłoni zapaloną świecę, rozważajmy i wyznawajmy naszą wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa. To On obdarza całe nasze życie światłem i nadzieją.

2. Powierzam wam, drodzy bracia i siostry, szczególną intencję modlitwy na dzisiejszy wieczór: błagajcie razem ze mną Maryję Dziewicę, aby wyjednała światu tak upragniony dar pokoju.

Aby rodziły się w nas uczucia przebaczenia i braterstwa!

Aby została złożona broń i wygasły w naszych sercach nienawiść i przemoc!

Aby każdy człowiek dostrzegał w drugim nie wroga, którego trzeba zwalczyć, lecz brata, którego należy przyjąć i kochać, by wspólnie budować lepszy świat.

3. Wzywajmy razem Królową Pokoju i odnówmy naszą wolę służenia pojednaniu, dialogowi i solidarności. W ten sposób zasłużymy na błogosławieństwo, które Pan obiecał «wprowadzającym pokój» (por. Mt 5, 9).

Towarzyszę wam swą modlitwą i błogosławieństwem! Niech Bóg was błogosławi!