Menu

Przemówienie do wykładowców i studentów prawosławnego Instytutu w Chambesy

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2004_1341
Title:
Przemówienie do wykładowców i studentów prawosławnego Instytutu w Chambesy
Date:
2004-06-29
Place:
Rzym
Category:
Przemówienia
Subtitle:
Nowy etap dialogu miłości
Content of the document

Ekscelencje, Panie Rektorze, drodzy Studenci!

Bardzo się cieszę z waszej wizyty w Rzymie, mającej charakter naukowy i informacyjny. Odbywa się ona w ramach regularnych, zapoczątkowanych przed wielu laty kontaktów między Prawosławnym Ośrodkiem Ekumenicznego Patriarchatu, gdzie ma swą siedzibę Instytut Wyższych Studiów Teologii Prawosławnej, i Komitetem Katolickim ds. Współpracy Kulturalnej, działającym przy Papieskiej Radzie ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Z uczuciem wdzięczności wspominam moją wizytę w tym Ośrodku, jak również wieloletnią i owocną współpracę z jego pierwszym dyrektorem metropolitą Damaskinosem. Jesteście mile widziani w Rzymie. Życzę, by duchowy aspekt waszej wizyty i spotkanie z wielką tradycją wiary pielęgnowanej przez Kościół apostołów Piotra i Pawła pomogły wam odkryć wszystko, co jest nam wspólne w tym wielowiekowym dziele głoszenia Ewangelii Chrystusa.

W czasie waszej wizyty będziecie mieli również okazję spotkać się z przedstawicielami Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz innych dykasterii Stolicy Apostolskiej i papieskich uniwersytetów. Te liczne spotkania sprzyjają wzajemnemu poznaniu. Dzięki temu coraz wyraźniej rysuje się «ten czas spotkania i dzielenia się swym bogactwem, w oparciu o wzajemne, obiektywne i coraz głębsze poznanie» (Jan Paweł II, przemówienie do Rady Zarządu Komitetu Katolickiego ds. Współpracy Kulturalnej, 18 stycznia 2003 r.).

Ta pierwsza wizyta waszego Instytutu w Rzymie, mająca charakter naukowy i informacyjny, przypada w 40. rocznicę historycznego spotkania papieża Pawła VI i patriarchy Atenagorasa I w Jerozolimie. Dziękuję Panu, który obdarzył Kościół tym wspaniałym świadectwem braterstwa, a was zachęcam do starań o to, by zobowiązanie podjęte w ojczyźnie Pana pozostało wiążące dla wszystkich. Dlatego cieszę się z wizyty w Rzymie Jego Świątobliwości Patriarchy Bartłomieja. Stanowi ona nowy etap dialogu miłości, którego promienny początek widzieliśmy w Jerozolimie. Biskup Rzymu zapewnia, że przyjmuje was z uczuciami przyjaźni i prosi Boga, by was obdarzył swym obfitym błogosławieństwem.