Menu

Przemówienie do włoskich skautów należących do ruchu MASCI i stowarzyszenia AGESCI

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2004_1284
Title:
Przemówienie do włoskich skautów należących do ruchu MASCI i stowarzyszenia AGESCI
Date:
2004-10-23
Place:
Rzym
Category:
Przemówienia
Subtitle:
Czyńcie możliwym niemożliwe
Content of the document

1. Pozdrawiam was serdecznie, drodzy członkowie MASCI i AGESCI, obchodzący ważne rocznice w życiu waszych organizacji, i witam was na tym placu. Wasza tak liczna obecność cieszy moje serce.

Dziękuję serdecznie tym, którzy przemawiali w waszym imieniu, i pozdrawiam szczególnie biskupów, asystentów kościelnych oraz odpowiedzialnych, opiekujących się wami kompetentnie i z oddaniem.

2. Dzisiaj zechcieliście odnowić wasze «Przyrzeczenie» przed Papieżem, a ja cieszę się, że mogę być wam świadkiem, gdy obiecujecie, że będziecie wierni Bogu, powołującemu was do życia we wspólnocie i przyjaźni z Nim; wierni samym sobie w odczytywaniu i realizacji zamysłu, jaki Ojciec w swej miłości przygotował dla każdego; i wierni bliźniemu, który oczekuje od was daru w postaci pełnego zaangażowania ludzkiego i chrześcijańskiego.

W tym dążeniu do dochowania wierności jest wam pomocne prawo harcerskie, dzięki któremu, jak zwykł mawiać wasz założyciel lord Baden-Powell, możecie niemożliwe uczynić możliwym.

3. Papież patrzy na was z ufnością i nadzieją i towarzyszy wam podczas wielkiej przygody życia modlitwą i uczuciami sympatii.

Proszę was, «biedronki» i «wilczki», byście codziennie robili wszystko, «na co was stać», by w kręgu i w drużynie rozwijać się, odkrywając wspaniałości stworzonego świata.

Zachęcam was, «przewodniczki» i «poszukiwacze», byście «zawsze byli gotowi» czynić dobro, ucząc się wraz z całym oddziałem odpowiedzialności i jak być aktywnymi członkami wspólnoty kościelnej i cywilnej, do której należycie.

Proszę was, «czujki» i «wędrownicy», byście z zaangażowaniem czynili słowo «służyć» mottem waszego życia, w przekonaniu, że dar z siebie to sekret, który ludzką egzystencję może uczynić piękną i owocną.

4. Mam na myśli w końcu was, którzy w organizacji pełnicie trudną i doniosłą rolę odpowiedzialnych. Powierzone wam zostało odpowiedzialne zadanie na drodze życia tak wielu dzieci, chłopców i dziewcząt, oczekujących od was pomocy, by harmonijnie się rozwijać i przyczyniać do budowania świata opartego na przyjaźni i solidarności.

Bądźcie ludźmi, którzy czerpiąc natchnienie z Jezusowej Ewangelii, potrafią wychowywać innych, ucząc ich żyć w wolności i odpowiedzialnie, «płynąć pod prąd» i przezwyciężać pokusę indywidualizmu, lenistwa i bierności.

5. Jak wiecie, drodzy przyjaciele, od kilku dni cały Kościół przeżywa Rok Eucharystii. Zachęcam was, abyście z tajemnicy «Ciała złożonego w darze» i «Krwi przelanej» uczynili stały punkt odniesienia waszych codziennych wyborów.

Uważnie i pilnie uczestniczcie w niedzielnej Eucharystii w waszych parafiach i w czasie wypraw zastępów i niech będzie ona źródłem i stałym umocnieniem waszego zaangażowania.

6. Duc in altum, AGESCI! Duc in altum, MASCI! Nie lękajcie się przemierzać z wyobraźnią, mądrością i odwagą drogi wychowania młodych pokoleń. Przyszłość świata i Kościoła zależy również od waszego zapału wychowawczego.

Moi drodzy, w tym duchu powierzam was wszystkich, wasze zastępy oraz rodziny wstawiennictwu Matki Boskiej Dobrej Drogi i św. Jerzego, waszego patrona, i wszystkim udzielam z serca mojego błogosławieństwa.