Menu

Przemówienie do uczestników XIV Zgromadzenia Włoskiej Federacji Tygodników Katolickich

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2004_1237
Title:
Przemówienie do uczestników XIV Zgromadzenia Włoskiej Federacji Tygodników Katolickich
Date:
2004-12-03
Place:
Rzym
Category:
Przemówienia
Subtitle:
Głoście gorliwie Ewangelię miłości i nadziei
Content of the document

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Z radością przyjmuję was przy okazji odbywającego się co trzy lata zgromadzenia Włoskiej Federacji Tygodników Katolickich. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich, przedstawicieli ok. 150 tygodników diecezjalnych, i waszych współpracowników; serdeczną myślą obejmuję też wszystkich waszych czytelników. Pozdrawiam w szczególności prezesa Federacji ks. prał. Vincenza Riniego i dziękuję za słowa, jakie skierował do mnie w waszym imieniu.

2. We Włoszech, Bogu dzięki, tygodniki katolickie mają bogatą tradycję, a ich historia obfituje w świetlane postaci kapłanów i osób świeckich. Spośród nich chciałbym przypomnieć dobrze wam znanego ks. prał. Andreę Spadę, który zmarł właśnie w tych dniach. Wkład dziennikarzy katolickich okazuje się niezwykle cenny także i dziś, zarówno na płaszczyźnie duszpasterskiej, jak kulturalnej i społecznej.

Dostarczają oni przede wszystkim informacji o życiu Kościoła, a także odpowiednich pomocy w postaci materiałów dokumentacyjnych i poszerzających wiedzę o inicjatywach kościelnych i ich problematyce. A zważywszy, że na poziomie lokalnym tygodniki diecezjalne docierają do szerokiego kręgu odbiorców, w znacznym stopniu dzięki nim wartości chrześcijańskie — stanowiące pokaźną część spuścizny duchowej narodu włoskiego — docierają do rodzin, parafii i miast. Mam na myśli w szczególności ochronę życia ludzkiego we wszystkich aspektach; myślę również o małżeństwie i o rodzinie, które niewłaściwie pojmowana kultura «praw osobistych» przedstawia w sposób wynaturzony; myślę wreszcie o wartościach takich, jak prawda, sprawiedliwość, solidarność.

3. Drodzy bracia i siostry, dziękuję wam za wkład, który za pośrednictwem waszych pism wnosicie w tworzenie «cywilizacji miłości». W epoce zglobalizowanej komunikacji ta wasza misja staje się coraz trudniejsza. Nie zniechęcajcie się, moi drodzy, trudnościami, jakie napotykacie. Dalej głoście gorliwie Ewangelię prawdy i nadziei z tych szczególnych «ambon», jakimi są wasze tygodniki diecezjalne, i bądźcie zawsze otwarci na rozległe perspektywy Kościoła powszechnego.

4. Abyście mogli w pełni realizować tę misję, dbajcie o to, żeby w pierwszej kolejności wam nie zabrakło niezbędnego pokarmu duchowego modlitwy i intensywnego życia sakramentalnego. Starajcie się ponadto pogłębiać waszą formację etyczną i kulturalną, tak aby wasze przekonania pozostawały zawsze w zgodzie z Ewangelią i nie ulegały wpływowi zgubnych tendencji panujących w niektórych nurtach współczesnej kultury.

Niech ma was w opiece Dziewica Niepokalana; niech oręduje za wami św. Franciszek Ksawery, patron misji, którego wspomnienie liturgiczne przypada dzisiaj. Zapewniam was o pamięci w modlitwie i wszystkim wam oraz waszym bliskim z serca udzielam Błogosławieństwa Apostolskiego.