Menu

Przemówienie do uczestników kongresu poświęconego duszpasterstwu pracowników cyrków i lunaparków

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2004_1230
Title:
Przemówienie do uczestników kongresu poświęconego duszpasterstwu pracowników cyrków i lunaparków
Date:
2004-12-16
Place:
Rzym
Category:
Przemówienia
Subtitle:
Ukazujcie ludziom prawdziwe wartości
Content of the document

Księże Kardynale, czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy Bracia i Siostry!

1. Z radością witam serdecznie was wszystkich, którzy uczestniczycie w VII Międzynarodowym Kongresie poświęconym Duszpasterstwu Pracowników Cyrków i Lunaparków, zorganizowanym z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Migrantów i Podróżujących. Pozdrawiam w szczególności przewodniczącego i sekretarza Papieskiej Rady, jak również obecnych biskupów i duszpasterzy.

Temat waszego kongresu: «Pracownicy cyrków i lunaparków w społeczeństwie — od różnorodności do współistnienia z zachowaniem różnic», nawiązuje do tegorocznego Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, które w tych dniach zamierzacie zgłębiać.

2. Drodzy pracownicy cyrków i lunaparków, żyjecie i pracujecie wśród ludzi wszystkich warstw społecznych, przygotowując i prezentując swoje widowiska. Stwarzacie w ten sposób konkretne okazje do spotkań różnych pokoleń w atmosferze radości. Wasz niełatwy i bez wątpienia szczególny zawód może stanowić korzystną sposobność, by na placach świata głosić prawdziwie ludzkie wartości. W czasach, kiedy zdaje się liczyć jedynie gorączkowa produkcja i bogacenie się, przynoszenie radości i stwarzanie świątecznej atmosfery stanowi prawdziwe świadectwo tych wartości niematerialnych, które są konieczne, by doświadczać braterstwa i bezinteresowności. Wy możecie być szczególnym przykładem Kościoła w drodze, który modli się, słucha, głosi i żyje w braterstwie.

3. Moi drodzy, wasz świat — świat cyrku i wesołego miasteczka — może stać się swoistym laboratorium także w zakresie ważnych zagadnień duszpasterstwa, ekumenizmu i spotkania z wyznawcami innych religii, wspólnego zaangażowania w budowę powszechnego braterstwa. Modlę się do Pana, aby wspierał was w niełatwej pracy. Przy tej okazji z serca życzę wam spokojnych świąt Bożego Narodzenia, a do tych życzeń dołączam specjalne Błogosławieństwo Apostolskie.