Menu

Przemówienie do uczestników kolokwium nt. prawdy, sprawiedliwości, miłości i wolności

Informations
Collection: 2003
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2003_1431
Title:
Przemówienie do uczestników kolokwium nt. prawdy, sprawiedliwości, miłości i wolności
Date:
2003-12-02
Place:
Rzym
Category:
Przemówienia
Subtitle:
Pokój naszym zadaniem
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments
Content of the document

Drodzy Przyjaciele!

Serdecznie witam wszystkich uczestników kolokwium na temat: «Prawda, sprawiedliwość, miłość, wolność — filary pokoju». W szczególności witam sekretarza Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego abpa Piera Luigiego Celatę oraz przewodniczącego Organizacji Islamskiej Kultury i Środków Przekazu z Teheranu, ajatollaha Mahmouda Mohammadiego Araqiego. Dziękuję obu tym instytucjom za inicjatywę zorganizowania, już po raz czwarty, tego kolokwium.

Szczególnie paląca jest dziś potrzeba dialogu, zrozumienia i współpracy między wielkimi religiami świata, zwłaszcza między chrześcijaństwem a islamem. Religia ma bowiem za zadanie budowanie mostów między osobami, narodami i kulturami; ma być znakiem nadziei dla ludzkości. Zwracam się z apelem do was i do wszystkich ludzi dobrej woli, abyście wraz ze mną głosili nieustannie, że nigdy nie wolno wykorzystywać świętego imienia Boga, by nawoływać do przemocy bądź terroryzmu i propagować nienawiść czy dyskryminację.

Jestem przekonany, że wasz wytrwały dialog i współpraca, których wymownym przykładem jest obecne kolokwium, w znacznym stopniu pomogą chrześcijanom i muzułmanom stawać się coraz skuteczniejszymi narzędziami pokoju w naszym świecie. Niech Wszechmogący Bóg błogosławi waszym wysiłkom i niech wszystkim ludziom dodaje odwagi oraz siły, by umieli uznać prawdę, sprawiedliwość, miłość i wolność za prawdziwe filary pokoju.