Menu

Przemówienie do uczestników II Europejskiego Dnia Akademickiego

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2004_1390
Title:
Przemówienie do uczestników II Europejskiego Dnia Akademickiego
Date:
2004-03-13
Place:
Rzym
Category:
Przemówienia
Subtitle:
Młodzi chrześcijanie w zjednoczonej Europie
Content of the document

Droga Młodzieży uniwersytecka!

1. Nasze spotkanie z okazji II Europejskiego Dnia Akademickiego jest dla mnie źródłem szczególnej radości. Każdego z was, reprezentujących różne uczelnie Rzymu i przybyłych z innych włoskich miast, serdecznie pozdrawiam i dziękuję wam za waszą pełną entuzjazmu obecność. Witam kardynała wikariusza i obecnych tu przedstawicieli władz publicznych i akademickich.

Dziękuję serdecznie ks. prał. Leuzziemu oraz tym, którzy włączyli się w przygotowanie tego wydarzenia, międzyuczelnianemu chórowi i orkiestrze, które je ożywiały, oraz Watykańskiemu Ośrodkowi Telewizyjnemu i Radiu Watykańskiemu, które umożliwiły jego transmisję do różnych krajów europejskich.

Bardzo serdecznie pozdrawiam również młodych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem satelity — młodzież z Pragi (Republika Czeska), Nikozji (Cypr), Gniezna (Polska), Wilna (Litwa), Rygi (Łotwa), Tallina (Estonia), Lublany (Słowenia), Budapesztu (Węgry), La Valletty (Malta), Bratysławy (Słowacja). To dziesięć krajów, które przystąpią do Unii Europejskiej.

2. To maryjne czuwanie ma wielkie znaczenie symboliczne. Bowiem również i tobie, droga młodzieży akademicka, została powierzona ważna rola w budowaniu zjednoczonej Europy, mocno zakorzenionej w tradycjach i wartościach, które ją ukształtowały. Uniwersytet stanowi pod tym względem jedno z tych szczególnych środowisk, gdzie na przestrzeni wieków tworzyła się kultura, która swój charakterystyczny rys zawdzięcza chrześcijaństwu. Tego bogatego dziedzictwa idei nie można zagubić.

Niech Maryja, którą wielokrotnie wzywaliśmy jako Sedes Sapientiae, czuwa nad każdym z was, nad waszymi studiami, waszym zaangażowaniem w formację kulturalną i duchową.

3. Wy, drodzy młodzi z Rzymu, za chwilę udacie się z krzyżem do kościoła św. Agnieszki in Agone, gdzie odnowicie wasze wyznanie wiary. W tej pielgrzymce łączy się z wami duchowo młodzież akademicka z innych krajów, którą teraz serdecznie pozdrawiam.

po czesku:

Najpierw pozdrawiam was, drodzy studenci wyższych uczelni w Pradze w Republice Czeskiej.

po grecku:

Gorąco was pozdrawiam, umiłowani studenci z Nikozji na Cyprze.

po polsku:

Serdecznie was pozdrawiam, drodzy studenci w Gnieźnie, w Polsce.

po litewsku:

Pozdrawiam również ciebie, umiłowana młodzieży uniwersytecka z Wilna na Litwie.

po łotewsku:

Z miłością myślę o tobie, droga młodzieży uniwersytecka z Rygi na Łotwie.

po estońsku:

Myślą ogarniam również was, drodzy młodzi studenci z Tallina w Estonii.

po słoweńsku:

Przekazuję moje pozdrowienie także wam, drodzy studenci uniwersyteccy w Lublanie, w Słowenii.

po węgiersku:

Pamiętam również o tobie, droga młodzieży uniwersytecka z Budapesztu na Węgrzech.

po maltańsku:

Serdecznie was pozdrawiam, drodzy młodzi z La Valletty na Malcie.

po słowacku:

Na koniec pozdrawiam was, drodzy studenci wyższych uczelni w Bratysławie na Słowacji.

po włosku:

Wam, tu obecnym, i wszystkim, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia i telewizji, udzielam specjalnego błogosławieństwa, którym obejmuję również wasze rodziny, wasze narody i całą Europę.