Menu

Przemówienie do Przewodniczącego Komisji Europejskiej Romano Prodiego

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2004_1283
Title:
Przemówienie do Przewodniczącego Komisji Europejskiej Romano Prodiego
Date:
2004-10-28
Place:
Rzym
Category:
Przemówienia
Subtitle:
Chrześcijaństwo i Europa
Content of the document

Panie Przewodniczący!

1. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana, oraz osoby, które panu towarzyszą, i dziękuję za tę miłą wizytę.

Przybył pan do Rzymu w tych dniach z okazji uroczystego podpisania europejskiego traktatu konstytucyjnego przez 25 państw, które należą obecnie do Unii Europejskiej. Wybór Rzymu — podobnie jak w 1957 r., kiedy powstała Wspólnota Europejska — ma wyraźne znaczenie symboliczne: Rzym kojarzy się bowiem każdemu z szerzeniem uniwersalnych wartości prawnych i duchowych.

2. Stolica Apostolska wspierała tworzenie się Unii Europejskiej, zanim ukonstytuowała się ona prawnie, a następnie śledziła z żywym zainteresowaniem różne etapy jej rozwoju. Poczytywała sobie również za obowiązek otwarte wyrażanie słusznych oczekiwań wielkiej liczby chrześcijańskich obywateli Europy, którzy liczyli na jej zaangażowanie w tej sprawie.

Dlatego Stolica Apostolska przypominała wszystkim, że chrześcijaństwo, w swych różnych przejawach, przyczyniło się do ukształtowania wspólnej świadomości ludów europejskich i wniosło znaczący wkład w tworzenie ich cywilizacji. Bez względu na to, czy dokumenty oficjalne to uznają, fakt ten jest niezaprzeczalny i żaden historyk nie będzie mógł o tym zapomnieć.

3. Dziś pragnę w sposób szczególny pogratulować panu, panie przewodniczący, osiągnięć w okresie, w którym kierował pan Komisją Europejską, i życzę, aby trudności, które pojawiły się w tych dniach w związku z tworzeniem nowej komisji, zostały przezwyciężone w duchu wzajemnego poszanowania i zgody między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Panie przewodniczący, dla pana i dla tych, którzy panu towarzyszą, jak również dla wszystkich przedstawicieli państw, którzy przybyli do Rzymu, aby już niebawem podpisać traktat konstytucyjny, oraz dla wszystkich narodów Europy proszę Boga o błogosławieństwo.

Życzę, aby Unia Europejska mogła coraz lepiej wyrażać wielkie tradycje swych państw członkowskich, czynnie działać na forum międzynarodowym na rzecz pokoju między narodami i wielkodusznie wspierać rozwój najbardziej potrzebujących krajów na innych kontynentach.