Menu

Przemówienie do przedstawicieli regionu Lacjum, prowincji i miasta Rzymu

Informations
Collection: 2005
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2005_1225
Title:
Przemówienie do przedstawicieli regionu Lacjum, prowincji i miasta Rzymu
Date:
2005-01-13
Place:
Rzym
Category:
Przemówienia
Subtitle:
Rozwój i nowe zadania
Content of the document

Szanowni Państwo!

1. Cieszę się, że mogę was tu powitać na początku nowego roku, przyjąć i odwzajemnić wasze życzenia noworoczne i każdego z was bardzo serdecznie pozdrowić.

Pozdrawiam z szacunkiem przewodniczącego Zarządu Regionu Lacjum pana Francesca Storace, burmistrza Rzymu pana Waltera Veltroniego oraz przewodniczącego Zarządu Prowincji Rzymu pana Enrica Gasbarrę. Dziękuję im za słowa skierowane do mnie w imieniu wszystkich tu obecnych. Pozdrawiam również przewodniczących i członków trzech rad i ich współpracowników. Myślą ogarniam także wszystkich mieszkańców miasta i prowincji Rzymu, którym z serca życzę pomyślnego roku, duchowego i społecznego rozwoju, a także pokoju.

Radość z dokonań

2. Z tej okazji pragnę przede wszystkim powiedzieć, że z satysfakcją przyjąłem zatwierdzenie statutu regionu Lacjum. Została w nim podkreślona rola Rzymu jako centrum katolicyzmu, a także uznano w sposób wyraźny prymat osoby oraz podstawową wartość życia. Dokument uznaje również prawa rodziny jako społeczności naturalnej opartej na małżeństwie i potrzebę wspomagania jej w wypełnianiu funkcji społecznych, gdy mówi o Stałym Regionalnym Obserwatorium Rodzinnym. Statut przewiduje również, że władze regionu zagwarantują prawo do nauki i możliwość wolnego wyboru szkoły.

3. Innym powodem do zadowolenia jest podpisanie Protokołu Porozumienia między wikariatem, zarządem miasta i zarządem regionu, dotyczącego realizacji nowych kompleksów parafialnych na peryferiach miasta. Umowa ta, słusznie oparta na zasadzie pomocniczości, ułatwi budowę nowych ośrodków parafialnych, które nie tylko zapewniają opiekę duszpasterską, lecz stanowią ośrodki integracji społecznej oraz wpływają na podniesienie jakości życia mieszkańców miasta. W porozumieniu jest również mowa o innych przedsięwzięciach o charakterze socjalnym oraz o współpracy między Kościołem i instytucjami miasta, prowincji i regionu w organizowaniu imprez kulturalnych, pozwalających wykorzystać i ukazać walory naszego wielkiego dziedzictwa artystycznego, historycznego i duchowego.

Nowe wyzwania

4. Spośród problemów, które zasługują na szczególną uwagę, pragnę wymienić przede wszystkim te, które dotyczą mieszkań, zwłaszcza dla młodych niezamożnych rodzin. Ze względu na społeczne konsekwencje, jakie pociąga za sobą brak odpowiedniego mieszkania, dla zakładania nowych rodzin i wychowywania dzieci, niezbędne są w tej dziedzinie wspólne inicjatywy różnych instytucji.

Smutne zjawiska, jakimi są narkomania i bardziej ogólnie kryzysy przeżywane przez młodzież, wymagają czujnej uwagi i działania, by zapewnić młodym pokoleniom przyszłość.

A cóż powiedzieć o ruchu miejskim, który z roku na rok staje się coraz bardziej intensywny i uciążliwy. Utrudnia on coraz bardziej codzienne życie wielu osób i rodzin. Wyrażam nadzieję, że dzięki współpracy wszystkich kompetentnych instytucji uda się znaleźć kompleksowe rozwiązanie problemów drogowych i komunikacji miejskiej. Otwarcie nowych arterii komunikacyjnych byłoby w tym zakresie bardzo użyteczne.

5. Szanowni przedstawiciele zarządów regionu, prowincji i miasta, zapewniam was o modlitwie za was i waszą codzienną pracę. W tym duchu udzielam wam z serca Błogosławieństwa Apostolskiego, którym pragnę objąć również wasze rodziny i wszystkich, którzy żyją i pracują w Rzymie, w jego prowincji i w całym regionie Lacjum.