Menu

Przemówienie do pracowników Inspektoratu Bezpieczeństwa Publicznego przy Watykanie

Informations
Collection: 2005
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2005_1223
Title:
Przemówienie do pracowników Inspektoratu Bezpieczeństwa Publicznego przy Watykanie
Date:
2005-01-15
Place:
Rzym
Category:
Przemówienia
Subtitle:
Chrystus naszym «wiatykiem»
Content of the document

Panie Naczelniku, Funkcjonariusze i Policjanci z Inspektoratu Bezpieczeństwa Publicznego przy Watykanie!

1. Z radością was przyjmuję i każdego serdecznie witam. Wszystkich z serca pozdrawiam. Pozdrawiam w szczególności dra Salvatore Festę i dziękuję mu za pełne szacunku słowa, z którymi zwrócił się do mnie w imieniu wszystkich. Pragnę złożyć wam i waszym rodzinom najszczersze życzenia na ten rok, który niedawno się rozpoczął. Niech będzie to rok pogodny, obfitujący zwłaszcza w niebieskie błogosławieństwo i pociechę!

Dla chrześcijan największym darem jest niewątpliwie Jezus, nasze zbawienie. Zechciał On zostać z nami w Eucharystii — stał się naszym «wiatykiem», czyli duchowym pokarmem na drogę życia. On wspiera nas w chwilach próby i trudnościach; umacnia nas w nadziei i codziennym trudzie.

2. W tym roku, poświęconym w sposób szczególny Eucharystii, wszyscy wierni są wezwani, by z coraz większą gorliwością uczestniczyli w Mszy św., zwłaszcza w niedzielę. Niech również dla was, moi drodzy, niedzielna Msza św. będzie specjalną okazją do osobistego spotkania z Chrystusem!

Zapewniając was o pamięci w modlitwie, raz jeszcze wyrażam wam wdzięczność i uznanie za służbę, którą pełnicie z poświęceniem i wiernością, i z serca błogosławię wam oraz waszym rodzinom.