Menu

Przemówienie do Międzynarodowej Komisji Teologicznej

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2004_1292
Title:
Przemówienie do Międzynarodowej Komisji Teologicznej
Date:
2004-10-07
Place:
Rzym
Category:
Przemówienia
Subtitle:
O dialog ze wszystkimi ludźmi dobrej woli
Content of the document

Księże Kardynale, czcigodni Bracia w biskupstwie, czcigodni i szanowni Profesorzy!

1. Odbywająca się w tych dniach sesja plenarna rozpoczyna kolejne pięciolecie prac Międzynarodowej Komisji Teologicznej, siódme od jej powstania. Cieszę się, że mogę was przyjąć z tej okazji, w momencie, gdy rozpoczynacie nowy etap refleksji teologicznej; życzę, aby był on owocny i służył dobru całego Kościoła. W sposób szczególny pozdrawiam kard. Josepha Ratzingera, któremu serdecznie dziękuję za uczucia wyrażone w przemówieniu powitalnym.

2. Tematy, nad którymi Komisja będzie pracować w najbliższych latach, są bardzo ważne. Pierwszy z nich to los zmarłych bez chrztu dzieci. Nie chodzi tu o jakąś odosobnioną kwestię teologiczną. Temat ten jest głęboko związany z innymi podstawowymi zagadnieniami, takimi jak: powszechna zbawcza wola Boga, jedyne i powszechne pośrednictwo Jezusa Chrystusa, rola Kościoła, powszechnego sakramentu zbawienia, teologia sakramentów, znaczenie nauki o grzechu pierworodnym... Przedmiotem waszej refleksji musi być zatem nexus między tymi wszystkimi tajemnicami, co pozwoli wam wypracować syntezę teologiczną, pomocną w coraz bardziej spójnej i światłej pracy duszpasterskiej.

3. Nie mniej ważny jest drugi temat, czyli naturalne prawo moralne. Jak wiecie, wypowiadałem się już na ten temat w Encyklikach Veritatis splendor i Fides et ratio. Kościół zawsze był przekonany, że Bóg obdarzył człowieka zdolnością poznania światłem rozumu podstawowych prawd o ludzkim życiu i przeznaczeniu, a konkretnie, norm prawidłowego postępowania. Przypominanie naszym współczesnym o tej umiejętności ma wielkie znaczenie dla budowania dialogu z wszystkimi ludźmi dobrej woli i dla różnych form współżycia opartych na wspólnym fundamencie etycznym. Objawienie chrześcijańskie nie powoduje, że to poszukiwanie prawdy staje się bezużyteczne, przeciwnie, skłania do niego, oświecając drogę światłem Chrystusa, w którym wszystko ma swe istnienie (por. Kol 1, 17).

Wasze doświadczenia zobyte w różnych krajach świata i znajomość problemów teologicznych pomogą wam nadać tej refleksji konkretną i organiczną formę.

4. Wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny zawierzam waszą pracę, prosząc Pana, aby podczas tej sesji ożywiał was duch głębokiej modlitwy i braterskiej komunii w świetle Mądrości, która pochodzi z Wysoka.

Z ufnością proszę was, abyście wytrwale rozważali wyznaczone tematy, a na znak mojej bliskości udzielam wam mego błogosławieństwa.