Menu

Przemówienie do konsulów generalnych w Jerozolimie

Informations
Collection: 2000
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_3_2000_1047
Title:
Przemówienie do konsulów generalnych w Jerozolimie
Date:
2000-03-27
Place:
Jerozolima
Category:
Ziemia Święta 2000
Content of the document

Szanowni Konsulowie generalni!

Cieszę się, że mam możność spotkać się z wami i zachęcić was do realizacji misji, jaką pełnicie w tym wyjątkowym mieście i kraju. Pochodzicie z różnych krajów i reprezentujecie różne narody i systemy polityczne, jednakże wszyscy bez wyjątku pragniecie służyć tej samej wielkiej sprawie: umacnianiu pokoju i porozumienia między narodami i państwami.

W tej doniosłej dziedzinie każde osiągnięcie i sukces — choćby najmniejsze — z pewnością przyniosą korzyść całej ludzkiej rodzinie. Wzywam was, byście wkładali w waszą pracę całą energię, jaka rodzi się z głębokiej wiary w ideał — ideał budowy świata mocno opartego na trwałym fundamencie pokoju, sprawiedliwości, poszanowania ludzkich praw i godności. Niech Bóg, który jest źródłem naszego pokoju, pobłogosławi obficie wszelkie wysiłki zmierzające do ustanowienia ery prawdziwego porozumienia i współpracy między narodami ziemi.

Niech Bóg błogosławi was i wasze rodziny!