Menu

Przemówienie do delegacji Uniwersytetu Śląskiego z Katowic

Informations
Collection: 2005
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2005_1224
Title:
Przemówienie do delegacji Uniwersytetu Śląskiego z Katowic
Date:
2005-01-13
Place:
Rzym
Category:
Przemówienia
Subtitle:
Teologia na uniwersytecie
Content of the document

Serdecznie witam Państwa!

Dziękuję księdzu arcybiskupowi i panu rektorowi za wypowiedziane tu słowa. Cieszę się, że mogę gościć tak znamienitych przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego wraz z ordynariuszem katowickim i prezydentem miasta.

W klasycznym rozumieniu uniwersytet nie mógł istnieć bez wydziału teologicznego — był jakby niepełny. Dziś to się zmieniło. Okazuje się jednak, że obecność nauk teologicznych pośród innych dziedzin zgłębianych na uniwersytecie stwarza możliwości cennej wymiany myśli. Fides et ratio spotykają się w poszukiwaniu mądrości. Posługują się innymi narzędziami i metodami, ale ubogacają się wzajemnie na drodze odkrywania wielorakich wymiarów prawdy.

Życzę, aby Uniwersytet Śląski w Katowicach mógł cieszyć się obfitymi owocami tej współpracy, która rozpoczęła się przed czterema laty. Proszę pana rektora i was, szanowni państwo, o przekazanie mojego pozdrowienia i błogosławieństwa wszystkim profesorom i studentom waszej uczelni. Szczęść Boże!